8,7 miljoen euro naar Zeeland voor innovatiesamenwerking

Het kabinet heeft landelijk 123 miljoen euro toegekend uit het Nationaal Groeifonds om samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheden op te schalen. Het Zeeuwse project ‘New Waves’ ontvangt 8,7 miljoen euro voor de projectperiode van vier jaar. Het project heeft als doel om bestaande publiek-private samenwerkingen (pps-en) op de thema’s water, energie en voedsel in Zeeland op te schalen en te versterken. 

Betrokkenen bij project New Waves

Het project New Waves is aangevraagd door innovatiehub Dockwize, HZ University of Applied Sciences, Scalda, World Class Maintenance, Food Delta Zeeland en Impuls Zeeland. Daarnaast zijn er tientallen (strategische) partners betrokken vanuit het bedrijfsleven en het maatschappelijk domein. Marlon Baarends (directeur bij Dockwize) benadrukt: “Nieuwe manieren van samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid zijn essentieel om oplossingen te vinden voor de complexe uitdagingen op het gebied van water, energie en voedsel. Met dit project kunnen we bestaande labs in Zeeland uitbreiden, nieuwe startups aantrekken en vernieuwende projecten opzetten. Een prachtige kans voor Zeeland”.

Over het project New Waves

In Zeeland worden we geconfronteerd met specifieke uitdagingen, zoals de stijgende zeespiegel, verzilting van de bodem en beperkte zoetwaterbeschikbaarheid. Verschillende publiek-private samenwerkingsverbanden zijn opgericht om deze uitdagingen aan te pakken. In ‘New Waves’ zijn de krachten gebundeld om de impact te vergroten, bedrijven meer mogelijkheden te bieden om aan de transities te werken en vanuit het onderwijs beter in te spelen op de ontwikkelingen. Dit is essentieel gezien de urgentie van de vraagstukken en de behoefte aan gekwalificeerd personeel om deze uitdagingen aan te gaan. Ook Barbara Oomen (voorzitter college van bestuur HZ) is erg blij met de toekenning: “Het beste onderwijs en het meest waardevolle onderzoek komt tot stand samen met de praktijk. New Waves helpt om deze samenwerking, rondom de thema’s water, energie en voedsel, een enorme boost te geven, bijvoorbeeld in het Joint Research Center.”

Uitrol innovatieve plannen

Het project New Waves zal starten in september en duurt in ieder geval vier jaar. Daarna is er mogelijkheid om een vervolg van twee jaar aan te vragen. De toegekende 8,7 miljoen euro zal worden ingezet voor het versterken en opschalen van de publiek-private samenwerkingen en investeringen in ontwikkel-, test en demolocaties. Hierbij kun je denken aan innovatiepunt de KAAP en een nieuw food innovatie centrum dat ontwikkeld zal worden op de Kenniswerf in Vlissingen. Ook wordt er geïnvesteerd in living labs zoals Living Lab Schouwen-Duivenland en zijn er middelen voor activiteiten op het gebied van talentontwikkeling, leven lang ontwikkelen en voor innovatieprojecten met het bedrijfsleven.

Vragen

Neem voor vragen contact op met Marlon Baarends, directeur bij innovatiehub Dockwize via: +31 (0)6 10 94 85 45 of per mail: marlon@dockwize.nl

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten