4Grass platform gelanceerd tijdens evenement bij TVO Beckum

Een platform dat clubs en gemeenten ondersteunt bij hun keuze voor een sportveld, dat is 4Grass. Het initiatief van Hofmeijer Voorst Civiel- en Cultuurtechniek werd afgelopen zaterdag gelanceerd bij voetbalvereniging TVO Beckum in Hengelo.

Door middel van een krachtige rekentool en informatiepagina’s over verschillende veldtypen wordt de keuze gegenereerd. “Ons doel is om transparante en overzichtelijke informatie te bieden voor voetbalclubs en gemeenten die bezig zijn met renovatie of aanleg van nieuwe sportvelden,” zegt Jacco Meijerhof, directeur van Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek. “We merken dat er in de markt veel onduidelijkheid bestaat over kosten, milieu-effecten, bespeelbaarheid en levensduur van verschillende veldtypen. Het 4Grass platform zorgt voor realistische verwachtingen bij clubs en ambtenaren.”

Rekentool

Het centrale element van 4Grass bestaat uit een rekentool die het mogelijk maakt om binnen een paar stappen te bepalen welk type speelveld voldoet aan de speelbehoefte van een club. Daarnaast bevat het platform veel informatie over aanleg, eigenschappen en onderhoud van verschillende veldtypen. Ook zijn alle veldtypen door een onafhankelijke partij beoordeeld ten aanzien van duurzaamheid. Op deze manier kan duurzaamheid ook meewegen in de uiteindelijke veldkeuze.

Duurzaamheid

“Het succes van kunstgras heeft ook een keerzijde,” stelt Meijerhof. “Denk aan de mogelijke verspreiding van rubber infill, de vraagstukken rondom de gezondheid en de beperkte aandacht voor circulariteit. Het zijn allemaal urgente zaken die vragen om een snelle oplossing.”

4Grass

“Wat ons betreft zou er veel vaker voor hybride of natuurgras mogen worden gekozen,” vervolgt Meijerhof. “De duurzaamheidspaspoorten van NL Greenlabel ondersteunen deze overtuiging. Natuurgras ontvangt de hoogst haalbare beoordeling, namelijk een A-score, terwijl kunstgras met een D-label wordt beoordeeld. Er zijn in bepaalde gevallen nog steeds goede redenen om voor kunstgras te kiezen. Maar het is niet standaard de beste optie. Met het 4Grass platform willen we stimuleren dat er vaker op basis van feiten beslissingen worden genomen.”

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten